Tiêu chuẩn Hội giúp bệnh nhân tại VN

1. Giúp tiền ăn hàng tháng cho 4,043 bệnh nhân phong cùi 3 niềm Nam Trung Bắc và Cao Nguyên
– Bệnh nhân sống trong trại $9 dollars/tháng (180.000 $VN)
– Bệnh nhân sống ngoài trại $15 dollars/tháng (300.000 $VN) *

2. Giúp tiền học cho 1,110 con em bệnh nhân, niên học 2011-2012
– Mẫu giáo $30 dollars/năm/em (600.000 $VN)
– Cấp I $50 dollars/năm/em (1.000.000 $VN)
– Cấp II $70 dollars/năm/em (1.400.000 $VN)
– Cấp III $150 dollars/năm/em (3.000.000 $VN)
– Trung cấp $250 dollars/năm/em (5.000.000 $VN)
– Cao đẳng $300 dollars/năm/em (6.000.000 $VN)
– Đại học $400 dollars/năm/em (8.000.000 $VN)
– Đại học y khoa $1,500 dollars/năm/em (30.000.000 $VN)

3. Các nhu cầu đặc biệt khác:
– Làm nhà mới từ $1,000.00 tới $2,500.00 cho một gia đình phong cùi tùy theo mỗi địa phương giá vật liệu khác nhau.
– Giúp vốn chăn nuôi, trồng trọt cho mỗi gia đình còn sức lao động $500.00
– Cấp xe lắc tay giá $150.00/ chiếc
– Cấp xe lăn giá từ $50.00 tới $75.00/chiếc
– Đào giếng nước ngọt giá từ $150.00 tới $200.00/giếng

Hội Bạn Người Cùi rất mong nhận được quý vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại và quý đồng hương gần xa tiếp tay chia sẻ một chút “may mắn” của quý vị cho người phong cùi nghèo khổ tại quê nhà. Xin vào website: http://www.nguoicui.org hoặc liên lạc (174) 785-7950, (714) 732-8162 để biết thêm chi tiết.  Xin chân thành cám ơn Quý Vị.

* Vì họ sống ngoài trại phong nên không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào của nhà nước.

Menu