Financial Report 2022

 

Our organization helped various leprosy villages in Vietnam from North to South in 2022:

Fund allocations (total of $883,326.00) for each region in Vietnam:

Southeast Vietnam and the Mekong River Delta

 1. Village Sóc Trăng, Cần Thơ & Cà Mau $24,290.00
 2. Bến Tre, Trà Vinh & Vĩnh Long $23,820.00
 3. Cù Lao Giêng, An Giang $1,594.00
 4. Village Bến Sắn, Bình Dương $89,840.00
 5. Village Bình Minh & Phước Tân, Long Thành $18,900.00
 6. Village Tân Mai, Biên Hòa & Da Liễu, Đồng Nai $13,230.00
 7. Tánh Linh & Hàm Tân, Bình Thuận $14,466.00

Central Vietnam

 1. Cam Tân, Phước Đông, Cam Ranh $10,594.00
 2. Xóm Nhỏ Núi Sạn, Nha Trang $33,210.00
 3. Village Quy Hòa, Quy Nhơn $136,370.00
 4. Làng phong Hòa Vân, Đà Nẵng $11,070.00
 5. Huế & Huyện Phú Vang $27,770.00

Central Highlands Vietnam

 1. Village Di Linh & Da Lành II $27,950.00
 2. Village Eana, Ban Mê Thuột $13,000.00
 3. Huyện Chư Sê, Gia Lai $30,874.00
 4. Pleiku, dòng Phaolô $93,180.00
 5. Village Phong Dakkia, Kontum $18,680.00
 6. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Pleiku $10,408.00
 7. Xưởng dép & các Sơ Dân Tộc, Kontum $17,976.00
 8. Cộng Đoàn Kon Thụp, Pleiku $23,180.00
 9. Xóm cùi, Long Điền, Bình Phước $5,214.00

Northern Vietnam

 1. Hướng Phương, Quảng Bình $3,778.00
 2. Village Quỳnh Lập, Nghệ An $51,400.00
 3. Village Cẩm Thủy, Thanh Hóa $5,000.00
 4. Village Văn Môn, Thái Bình $44,210.00
 5. Village Phú Bình, Thái Nguyên $19,530.00
 6. Village Sơn La, Điện Biên & Yên Bái $27,174.00
 7. Village Đồng Lệnh, Tuyên Quang $7,650.00
 8. Village Chí Linh & Quảng Yên Hải Dương $44,330.00
 9. Village Xuân Mai, Hà Tây $18,170.00
 10. Village Ba Sao, Hà Nam $9,670.00
 11. Xuân Trường & Hải Hậu, Nam Định $6,798.00

 

 

Menu