Liên Lạc/Contact

Contact:

Cha Linh Hướng/Father: Giuse Đặng Văn Chín : (949)228-6476

Dai Nguyen: (949) 228-4310‬‬
Cong Nguyen: (714) 785-7950
Soi Nguyen: (714) 732-8162
English: Paul Nguyen (949) 874-1300

Phong Phillip: (714) 584-7639

Hội Bạn Người Cùi

Tustins Friendship Association For
Leprosy Inc.
P.O. Box 1408
Tustin, California 92781
Email: lienlac@nguoicui.org

Kết nối

    Liên lạc/Contact

      Menu