Bài Bố Mẹ em Việt 2011

Kính gửi Hội Bạn Người Cùi, Trước hết tôi xin gửi lời kính chào Hội Bạn Người Phong CaLi Hoa Kỳ đã về Việt Nam và tới thăm bệnh nhân phong trại Quỳnh Lập. Nhân dịp đầu xuân…

Read More
Menu