THƯ CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN (HUỲNH VĂN SỬU) PHONG CÙI Ở HUẾ ĐƯỢC HỘI BẠN NGƯỜI PHONG SỬA CHỮA NHÀ Ở

CON CHÀO BÁC CÔNG, CÔ SOI.
CON XIN GỬI CÔ SOI HÌNH ẢNH VÀ THƯ CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH BỆNH NHÂN HUỲNH VĂN SỬU.

Menu